Koeling of ULO-bewaring

Bij de koeling van onze appelen werken wij met het principe van de ULO-bewaring.

Dwz dat wij bij Tilkens Fruit dankzij U.L.O. of Ultra Low Oxygen appels en peren, die allebei in de herfst geoogst worden, een heel jaar kunnen bewaren. En dit zonder kwaliteitsverlies, hierdoor kunnen wij onze klanten het hele jaar door met kwaliteitsfruit bevoorraden.

ULO-bewaring staat voor Ultra Low Oxygen-bewaring.

Bij deze bewaarmethode wordt een zeer laag zuurstofgehalte gehandhaafd en een verhoogd CO2-gehalte.

Deze bewaring vindt plaats in gasdichte bewaarcellen(zie foto) en wordt onder meer toegepast bij het langdurig bewaren van appels en peren. Zo wordt Jonagold bewaard tot eind juli bij 1°C, 4 % CO2 en 1 tot 1,2 % O2, terwijl gewone lucht voor ongeveer 78 % bestaat uit stikstofgas, 21% uit zuurstofgas en 377 ppm uit CO2.

 

 

 

Tijdens de bewaring van fruit worden suikers door verademing afgebroken tot CO2. Hierbij wordt zuurstofgas verbruikt en stijgt het CO2-gehalte.Bij een te hoog CO2-gehalte en een lange bewaarduur treedt een anaërobe ademhaling en daardoor bruinverkleuring op. Door een laag zuurstofgehalte wordt de ademhaling vertraagd wat de bewaarduur verlengt.

Om het CO2-gehalte en het zuurstofgehalte op peil te houden wordt de cellucht door een zuurstofscrubber en een koolzuurscrubber geleid. Door deze behandelingen stijgt het stikstofgehalte van de lucht en blijven het CO2- en zuurstofgehalte op peil. Vroeger werd het teveel aan CO2 met natronloog gebonden tot natriumcarbonaat. Tegenwoordig wordt hiervoor actieve koolstof gebruikt.

Gevaren

Een koelcel onder ULO is erg gevaarlijk. Dit omdat na inademing van CO2 het zuurstof uit het bloed verdwijnt waardoor er kans op flauwvallen bestaat door een gebrek aan zuurstof in de hersenen. Blijf je te lang in de CO2 rijke lucht liggen is de kans groot dat je stikt of sterft door zuurstofgebrek in de hersenen.

Geregeld vallen er doden door ondeskundig handelen. Om te voorkomen dat een koelcel onder ULO per ongeluk geopend wordt moeten er extra vergrendelingen op de koelceldeur zitten. De deuren moeten ook voorzien zijn van de juiste stickers met daarop de waarschuwwing voor het lage zuurstofgehalte.

Na het openen van de deur moet de cel eerst voldoende tijd krijgen om het zuurstof gehalte te laten stijgen.